Föregående Utbildning Tema Nästa Utbildning Tema


Education Group Study Google Slides Theme Slide 02 Education Group Study Google Slides Theme Slide 03 Education Group Study Google Slides Theme Slide 04 Education Group Study Google Slides Theme Slide 05 Education Group Study Google Slides Theme Slide 06 Education Group Study Google Slides Theme Slide 07 Education Group Study Google Slides Theme Slide 08 Education Group Study Google Slides Theme Slide 09 Education Group Study Google Slides Theme Slide 10

Description

Många studenter är inte säkra på om det är mer effektivt att studera i grupp eller på egen hand. Ibland väljer eleverna friheten och kontrollen av studierna ensamma, men studiegrupper hjälper till att motivera andra studenter att göra bättre ifrån sig. Studenter som väljer att studera ensamma fokuserar helt på materialet, utan någon social interaktion. Vårt gruppstudietema Google Presentationer belyser vikten av att lära sig tillsammans med andra. Mallen hävdar att studier med andra innebär förbättrade betyg för alla. Dessutom visar presentationen att det är inspirerande och motiverande att lära sig med andra likasinnade och en student kan få värdefull teaminteraktionsupplevelse. Så kolla in bilderna och anpassa dem till vilken vy som helst i gruppstudieprojektet du är ute efter.

Presentationsvideo: Gruppstudie temapresentationsbilder

Taggar

Gruppstudie kategoriseras under Kategori utbildning och använder följande taggar:
gruppstudie online handledning studiegrupp studiefärdigheter

Föregående Utbildning Tema Nästa Utbildning Tema

Liknande presentationsmallar för Google Presentationer

utbildning De bästa teman för Google Presentationer